Find the last offers by SkyBet at www.bettingy.com BettingY.com Bonuses

                                    

tren

 

Dijital Baskı ve Ürün Giydirme

 

Müşterilerimizin kurumsal kimlik ve marka kimliğine uygun olarak yapılan ürün tasarımlarının; bu bir ambalaj ise bıçak izinen, katalog yada broşür ise işlenmemiş kağıttan gerçeğe uygun maketi oluşturulur.

Maketin fiziksel durumu görsel, işlevsel ve teknik açıdan incelendikten sonra onaylanır. Yapılan görsel tasarım hazırlanan maketin üzerine; ambalaj çalışması ise giydirilir, katalog yada broşür ise baskıda kullanılacak kağıda dijital ortamda baskı yapılır.

Maketin bitmiş hali görsel, işlevsel ve teknik olarak incelenir, onaylanan maketler üretim sürecine girer. Müşterilerimiz ve konusunda uzman personelimiz tarafından kusurlu bulunan maket için başlangıç aşamasına dönülür, gerekli revizyonlar yapıldıktan sonra tekrar onaya sunulur ve üretim sürecine girer.

  • A4 - A3 Renkli Baskı
  • A4 - A3 Siyah, Beyaz Baskı
  • 160 X Sonsuz Renkli Baskı